A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Job crafting

Priporočen slovenski izraz:

Samoiniciativno preoblikovanje (in prilagoditev) dela

Dopustni slovenski prevod:

Zaposlenčevo preoblikovanje dela

Neprimerni slovenski prevod:

Izdelava delovnih mest, obrtno delo, ustvarjanje dela

Opredelitev:

Samoiniciativno preoblikovanje dela pomeni, da zaposlenci sami prevzamejo pobudo in prilagodijo svoje delo tako, da se sklada z njihovimi vrednotami, spretnostmi in sposobnostmi. Gre torej za oblikovanje dela od spodaj navzgor, saj so pobudniki zaposlenci sami.

Uporaba v stavku:

Primer 1: Zaposlenci so se lotili preoblikovanja svojega dela, ker so ustrezneje dojeli, kaj se od njih pričakuje, in so temu prilagodili zaporedje potrebnih opravil ter medsebojna razmerja.