A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Job

Priporočen slovenski izraz:

opravilo-a, zadolžitev, dolžnost, delo

Dopustni slovenski prevod:

delovno mesto v organizacijskem smislu (zaposlitve); zaposlitev

Neprimerni slovenski prevod:

naloga: delovno mesto v prostorskem smislu

Opredelitev:

Predvideno opravilo ali več njih praviloma enake ali vsaj podobne zahtevnosti na položaju, ki so osnova za sklepanje pogodb o zaposlitvi, razporejanje zaposlencev na prostorsko opredeljena delovna mesta in določanje osnovnih plač.