A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Internal project

Priporočen slovenski izraz:

notranji projekt

Dopustni slovenski prevod:

interni projekt

Opredelitev:

Notranji projekt je projekt, ki ga združba sama izvaja za svoje potrebe.