A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Income

Priporočen slovenski izraz:

dohodek

Neprimerni slovenski prevod:

prihodek, dobiček

Opredelitev:

Dohodek je kot denarno potrjena dodana vrednost presežek prihodkov po pokritju odhodkov, povezanih s stroški delovnih sredstev (amortizacije), stroški delovnih predmetov in stroški storitev. Dohodek je pridobljena denarno potrjena novo ustvarjena vrednost nosilca poslovanja ali osebe.