A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Human resource

Priporočen slovenski izraz:

zmožnost človeka

Dopustni slovenski prevod:

sposobnost človeka; zmožnost zaposlenca

Neprimerni slovenski prevod:

človeški viri

Opredelitev:

Zmožnosti človeka obsegajo njegovo znanje, sposobnosti in notranjo motivacijo. Znanje pridobivajo ljudje predvsem z izobraževanjem; človekove sposobnosti so delno prirojene, delno pa pridobljene z usposabljanjem, motivacija pa je človekovo notranje hotenje po delovanju.