A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Human resource management

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje z zmožnostmi človeka, ravnanje s človekom (pri delu)

Dopustni slovenski prevod:

ravnanje s sposobnostmi človeka, menedžment/ management zmožnosti človeka

Neprimerni slovenski prevod:

upravljanje s človeškimi viri

Opredelitev:

Ravnanje z zmožnostmi človeka (njegovim znanjem, sposobnostmi in motivacijo) pomeni predvsem vplivanje na smotrno razvijanje in uporabo zmožnosti zaposlencev, ki so povezane z delom.