A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Group

Priporočen slovenski izraz:

skupina

Opredelitev:

Skupino tvorita dva ali več posameznikov, ki sodelujejo skupaj, da bi dosegli določene skupne cilje.