A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Governance

Priporočen slovenski izraz:

upravljanje

Neprimerni slovenski prevod:

vladanje

Opredelitev:

Upravljanje je organizacijska funkcija, ki: (a) je opredeljena družbenoekonomsko in ki podrobneje določa družbeni način gospodarjenja v združbi; (b) je vir vse oblasti (in s tem tudi odgovornosti) v združbi; (c) določa oziroma dovoljuje članstvo v združbi, še zlasti zaposlovanje najvišjih nosilcev funkcije ravnateljevanja; (d) se dinamično razvija in potrjuje v procesu določanja poslanstva, splošne poslovne politike, strateških ciljev in drugih važnejših odločitev, vključno z ocenjevanjem dosežkov in porazdeljevanjem izida poslovanja združbe, npr. dobička, ter poravnavanjem izgube ter dokapitaliziranjem, s čimer (e) zastopa, varuje, uveljavlja in razvija interese nosilca upravljanja, torej lastnika oziroma predstavnika upravičenca do koristi iz delovanja združbe.