A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Govern

Priporočen slovenski izraz:

upravljati

Neprimerni slovenski prevod:

vladati

Opredelitev:

Udejanjati oblast v določeni obliki družbe ali združbe.