A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Functional organization

Priporočen slovenski izraz:

poslovno-funkcijska organizacijska struktura, poslovno-funkcijska organizacijska oblika

Dopustni slovenski prevod:

funkcijska organizacijska struktura, funkcijska organizacijska oblika

Neprimerni slovenski prevod:

funkcionalna

Opredelitev:

Poslovno-funkcijska organizacijska struktura ali organizacijska oblika je členitev združbe (na skupine – oddelke) na prvi organizacijski ravni po poslovnih funkcijah.