A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Foreman

Priporočen slovenski izraz:

preddelavec

Dopustni slovenski prevod:

ravnalec, ravnavec, ravnatnik, vodja

Neprimerni slovenski prevod:

voditelj

Opredelitev:

Neposredni nosilec funkcije ravnateljevanja v razmerju do izvajalcev; običajno v poslovni funkciji ustvarjanja učinkov v (obratih, delavnicah, gradbiščih) gospodarskih dejavnosti.