A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

External project

Priporočen slovenski izraz:

zunanji projekt

Dopustni slovenski prevod:

komercialni projekt

Opredelitev:

Zunanji projekt je projekt, ki ga naroči zunanji naročnik in je namenjen zunanjemu uporabniku.