A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Executing

Priporočen slovenski izraz:

izvrševanje

Dopustni slovenski prevod:

poslovodenje

Opredelitev:

Dejansko ustvarjalno učinkovanje pri ustvarjanju proizvoda ali storitve, (ne)odvisno od organizacijske ravni.