A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Environmental responsibility

Priporočen slovenski izraz:

okoljska odgovornost, odgovornost do okolja

Opredelitev:

Okoljska odgovornost je odgovornost (združbe) do naravnega okolja.