A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Efficiency

Priporočen slovenski izraz:

učinkovitost

Opredelitev:

Učinkovitost je razmerje med učinki in zanje porabljenimi vložki.