A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Economy

Priporočen slovenski izraz:

Gospodarnost, stroškovna učinkovitost; gospodarstvo

Opredelitev:

Gospodarnost je v bistvu stroškovna učinkovitost, razmerje med vrednostjo učinkov in vrednostjo zanje porabljenih (potrošenih) poslovnih prvin.