A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Duty

Priporočen slovenski izraz:

Dolžnost, zadolžitev

Neprimerni slovenski prevod:

Naloga

Opredelitev:

Širše razumljena dolžnost, povezana z opravljanjem programa dela, ki je zaposlencu določen in vključuje običajno več delovnih nalog. Je njegova zadolžitev, povezana z ustrezno odgovornostjo za izvedbo dodeljenih nalog.