A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Cross-functional team

Priporočen slovenski izraz:

Več-funkcijska ekipa

Dopustni slovenski prevod:

Več-funkcijsko moštvo/tim

Opredelitev:

Več-funkcijska ekipa je običajno sestavljena iz zaposlencev približno iste hierarhične ravni iz različnih oddelkov, ki sodelujejo skupaj za izvedbo določene naloge.