A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Cost breakdown structure (CBS)

Priporočen slovenski izraz:

Členitev stroškov projekta, struktura stroškov projekta

Neprimerni slovenski prevod:

Strukturirana členitev stroškov

Opredelitev:

Struktura stroškov projekta je členitev stroškov po aktivnostih projekta. Lahko je tudi členitev stroškov na sklope (»delovne pakete« - work packages) aktivnosti ali delovnih nalog, ki jih izvaja ista organizacijska enota (isto stroškovno mesto).