A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Corporate social responsibility

Priporočen slovenski izraz:

Družbena odgovornost korporacije (delniške družbe)

Dopustni slovenski prevod:

Odgovornost združb do deležnikov

Opredelitev:

Družbena odgovornost je odgovornost podjetja do vseh udeležencev. Beseda »corporate« želi poudariti razlikovanje med odgovornostjo podjetij in odgovornostjo v javnem delovanju (v ang. »public social responsibility).