A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Corporate governance

Priporočen slovenski izraz:

Upravljanje (z)družb z več podjetji, upravljanje delniških družb

Dopustni slovenski prevod:

Upravljanje korporacij, korporacijsko upravljanje

Neprimerni slovenski prevod:

Korporativno upravljanje

Opredelitev:

Udejanjanje oblasti z vidika lastnine v večji združbi, npr. v delniški družbi.