A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Coaching

Priporočen slovenski izraz:

spodbujevalno usposabljanje, trenerstvo, vaditeljstvo
svetovanje, podučevanje

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje, podučevanje

Neprimerni slovenski prevod:

koučing

Opredelitev:

Trenerstvo ali vaditeljstvo (coaching) je način (slog) vodenja s predlaganjem in preverjanjem pravilnega delovanja in vedenja podrejenih oziroma drugih sodelavcev; je spodbujanje zaupanja v lastne sposobnosti in motiviranje. V primeru treniranja ravnateljev je pogosto usmerjeno v razvijanje določenih ravnateljevalnih sposobnosti.