A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Coaching to support learning

Priporočen slovenski izraz:

treniranje za spodbujanje učenja

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje za spodbujanje učenja

Opredelitev:

Treniranje za spodbujanje učenja (coaching to support learning) je podpora, spodbujanje in odgovornost sledilcev za stalno usposabljanje in izobraževanje.

Uporaba v stavku:

Primer 1: