A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Business management, business administration

Priporočen slovenski izraz:

Ravnateljevanje poslovanja, ravnanje s poslovanjem

Dopustni slovenski prevod:

Poslovodenje

Opredelitev:

Trajnejše obvladovanje poslov, to je dejanj ali dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje in prodajanje poslovnih učinkov z namenom ustvarjanja koristi; v podjetjih praviloma dobička.