A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Basic salary of employee

Priporočen slovenski izraz:

Osnovna plača zaposlenca

Dopustni slovenski prevod:

Plača zaposlenca

Opredelitev:

Mesečna osnovna plača zaposlencev. Ta v Sloveniji v gospodarstvu izhaja iz določb panožne kolektivne pogodbe, v javnem sektorju pa na osnovi enotne lestvice plač, in pripada zaposlencu, kadar dosega pričakovane (načrtovane) delovne učinke, dela poln delovni čas in izvaja delo (opravila) v normalnih delovnih razmerah.