A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Basic salary allowance

Priporočen slovenski izraz:

Dodatek k osnovni plači

Dopustni slovenski prevod:

Dodatek k plači

Opredelitev:

Dodatek k osnovni plači je pogojen z neugodnim odstopanjem delovnih, tudi časovnih, razmer od običajnih ali/in večjokoristno strokovno usposobljenostjo od zahtevane za opravila, ki jih izvaja.