A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Authentic leadership

Priporočen slovenski izraz:

pristen način vodenja, pristno vodenje

Dopustni slovenski prevod:

avtentično vodenje, izvirno vodenje

Opredelitev:

Pristno vodenje (authentic leadership) je vplivanje vodij, ki razumejo sebe in svoje vrednote ter usmerjajo podrejene v skladu z njimi. Vplivajo nanje s svojo odprtostjo in verodostojnostjo (pravostjo).