Člani odborov SAM

Izvršilni odbor

 

Predsednik: prof. dr. Tomaž Čater

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: tomaz.cater@ef.uni-lj.si

 

 

 

 

Član: prof. dr. Andrej Bertoncelj

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Cankarjeva 5, 60

e-pošta: andrej.bertoncelj@fm-kp.si

 

 

 

 

Član: doc. dr. Matej Černe

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: matej.cerne@ef.uni-lj.si

 

 

 

 

Članica: izr. prof. dr. Darja Peljhan

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: darja.peljhan@ef.uni-lj.si

 

 

 

 

Članica: doc. dr. Nina Tomaževič 

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

e-pošta: nina.tomazevic@fu.uni-lj.si

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

Predsednik: dr. Vojko Toman

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

e-pošta: vojko.toman@siol.net

 

 

 

 

Članica: doc. dr. Milena Alič

ALZIT d.o.o., Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

e-pošta: milena.alic@siol.net

 

 

 

 

Član: prof. dr. Borut Rusjan

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: borut.rusjan@ef.uni-lj.si