Prijavnica

Za včlanitev v Društvo slovenska akademija za management izpolnite elektronsko prijavnico.
Letna članarina znaša 60 EUR in se plača v januarju. Če se člani oziroma simpatizerji prijavijo v drugi polovici koledarskega leta, je članarina polovična, torej 30 EUR.

Ime  
Priimek  
Rojstni datum  
Rojstni kraj
Izobrazba
Naslov
Kraj in pošta
Telefon
Faks
Email
Služba
Služ. naslov
Služ. kraj in pošta
Služ. telefon
Služ. faks
Obvestila
Račun
 

V primeru težav se obrnite na naslednji elektronski naslov: info@sam-d.si.

Delovanje članov društva podrobneje ureja Pravilnik o članstvu.

Pravilnik o Clanstvu.pdf
Prijavnica.doc