Poslanstvo revije
Predstavitev revije
Uredniški odbor
Zadnja številka
Navodila avtorjem
Arhiv preteklih številk

Uredniki

Glavna urednica

doc. dr. Lidija Breznik
e-pošta: lidija.breznik@ef.uni-lj.si

Uredniški odbor

dr. Milan Jelovčan
e-pošta: milan.jelovcan@inpos.si

prof. dr. Jure Kovač
e-pošta: jure.kovac@fov.uni-mb.si

 

prof. dr. Maja Meško
e-pošta: maja.mesko@fm-kp.si

 

prof. dr. Sandra Penger
e-pošta: sandra.penger@ef.uni-lj.si

 

doc. dr. Simona Šarotar Žižek
e-pošta: simona.sarotar-zizek@um.si

 

dr. Vojko Toman
e-pošta: vojko.toman@siol.net