Poslanstvo revije
Predstavitev revije
Uredniški odbor
Zadnja številka
Navodila avtorjem
Arhiv preteklih številk

Predstavitev revije

Izzivi managementu - Management Challenges spletna revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa.

Glavna urednica:
doc. dr. Lidija Breznik

Izhaja:
2x letno (februar, oktober)

Izdajatelj:
Društvo slovenska akademija za management
Ljubljana

ISSN 1855-5756