Navodila in pravila za uporabo klepetalnice

NAMEN:
-      obravnava aktualnih področij managementa in organizacije
-      skrb za slovenske prevode in razlage izrazja (definicije)

 
PRAVILA:
-      v razpravi lahko sodelujejo:
o    člani društva (poln dostop takoj ob včlanitvi) in
o    simpatizerji društva, ki morate na Društvo nasloviti prošnjo, na podlagi katere Vam bo dodeljeno uporabniško ime in geslo, s katerim boste imeli pridružen dostop do vsebin klepetalnice – v debatah boste lahko aktivno sodelovali, ne boste pa mogli odpirati novih tem;
 
-      teme za razpravo lahko odpira (in zapira) samo urednik – na lastno pobudo in/ali pobudo članov SAM:
o    člani predlagajo uredniku odprtje nove tem z mailom, kjer mu pošljejo naslov teme in uvodna razmišljanja;
o    po odprtju teme predlagatelj sam objavi uvodna razmišljanja (zato, da se ob njih pojavi njegovo ime) in potem skrbi za vsebinski potek razprave tako, da aktivno spremlja njen potek in se po potrebi vključi (vsebinsko, strokovno);
o    ko predlagatelj smatra, da je razprava zaključena, predlaga uredniku zaprtje teme in njeno prestavitev v pasivni del;
o    za teme, kjer ne bo aktivnosti, urednik predlaga predlagateljem zaprtje; ob njihovem neodzivanju na pozive urednik lahko zapre temo po svoji presoji;
o    teme morajo biti ozke in obvladljive, da jih je v roku nekaj mesecev možno zaključiti
o    posamezni prispevki v razpravi naj bodo kratki in jedrnati in naj ne presegajo 1000 znakov;
 
-      jezik v klepetalnici mora biti razumljiv, slovnično ustrezen in spoštljiv – v nasprotnem primeru lahko urednik določenemu sodelujočemu onemogoči nadaljnje sodelovanje v razpravi (črtanje pravic!);
 
-      ugotovitve klepetalnice (tudi, če se vsi avtorji strinjajo) niso obvezujoče;
 
-      ko je tematika predmet diskusije, je njen potek možno spremljati samo preko forumskega dela klepetalnice (RAZPRAVA), ko pa se diskusija zaključi, so rezultati vidni na pasivnem delu klepetalnice (ENCIKLOPEDIJA).

 


KLEPETALNICA SAM_Navodila_3_11_2008.pdf

Dobrodošli v SAM

Društvo slovenska akademija za management združuje znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja managementa (ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji z namenom raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih.

Postanite član akademije

Prijavnica

Vstop v interni del sistema za člane akademije

Vstop