Člani odborov

Izvršilni odbor

Predsednik: prof. dr. Tomaž Čater

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: tomaz.cater@ef.uni-lj.si

Blagajnik: doc. dr. Darja Peljhan
 

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

Tajnica: doc. dr. Nina Tomaževič
 

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Gosarjeva ulica 005, 1000 Ljubljana

e-pošta: nina.tomazevic@fu.uni-lj.si

Član: prof. dr. Andrej Bertoncelj

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Cankarjeva 5, 6000 Koper

e-pošta: andrej.bertoncelj@fm-kp.si

Član: doc. dr. Matej Černe

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: matej.cerne@ef.uni-lj.si

 

Nadzorni svet

Predsednik: dr. Vojko Toman

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

e-pošta: vojko.toman@siol.net

 

prof. dr. Borut Rusjan

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: borut.rusjan@ef.uni-lj.si

doc. dr. Milena Alič

ALZIT d.o.o., Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

e-pošta: milena.alic@siol.net

 

Častno razsodišče

Predsednica: prof. dr. Nada Zupan

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: nada.zupan@ef.uni-lj.si

 

prof. dr. Slavko Dolinšek

Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

e-pošta: slavko.dolinsek@iri.uni-lj.si

dr. Marko Pregeljc

e-pošta: marko.pregeljc@gmail.com

 


Dobrodošli v SAM

Društvo slovenska akademija za management združuje znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja managementa (ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji z namenom raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih.

Postanite član akademije

Prijavnica

Vstop v interni del sistema za člane akademije

Vstop