14. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji

Društvo Slovenska akademija za management je v petek, 12. junija 2015, skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru organiziralo 14. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji na temo »MANAGEMENT (RAVNATELJEVANJE) USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V PODJETJIH, JAVNI UPRAVI IN DRUGIH ZDRUŽBAH«. Posvetovanja, ki je potekalo v predavalnici P-210 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je udeležilo 30 udeležencev iz različnih fakultet treh slovenskih univerz  Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, nekaterih slovenskih podjetij in ustanov med drugim Hidrie d.d., Iskre Zaščite d.o.o., Kemijskega inštituta, Splošne bolnišnice Izole, Šole za ravnatelje ter Finančne uprave Republike Slovenije. Predstavljenih je bilo 20 prispevkov.

Posvetovanje se je pričelo z uvodnim nagovorom predstavnikov vseh treh organizatorjev posvetovanja, prof. dr. Metke Tekavčič, dekanje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Rudija Rozmana, predsedujočega društva Slovenska akademija za management, prof. dr. Jureta Kovača s Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru o aktualnosti teme za slovenski prostor. Dobrodošlico je udeležencem izrekla tudi predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja dr. Aleša Saša Sitar. Sledile so predstavitve prispevkov, ki so bile razvrščene v tri skupine. V prvi skupini, ki jo je povezovala doc. dr. Katarina Katja Mihelič, so prispevke predstavili prof. dr. Rudi Rozman, prof. dr. Miran Mihelčič, prof. dr. Jure Kovač, prof dr. Vojko Potočan (prispevka pripravljena v soavtorstvu z doc. dr. Zlatkom Nedelkom),  prof. dr. Štefan Ivanko ter Darija Aleksić, mag. posl. ved (prispevek pripravljen v soavtorstvu s Sabino Bogilović, mag. posl. ved in doc. dr. Matejem Černetom). Spregovorili so o ključni vlogi managementa in organizacije pri spodbujanju in zagotavljanju ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, o vrednotah slovenskih managerjev, ki so povezane z inovativnostjo, o dejavnikih, ki vplivajo na dojemanje managerjev o pomenu inovativnosti, o ključni vlogi in pomenu managementa pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v kriznih razmerah ter o rezultatih primerjalne analize med državami v Jadranski regiji. Sledil je krajši odmor s prigrizkom in jagodami.

Po odmoru je sledila druga skupina, ki jo je moderiral doc. dr. Matej Černe, prispevke pa so predstavili Tanja Mohorič, Goran Vučinič, prof. dr. Tjaša Redek (prispevek pripravljen v soavtorstvu z dr. Urošem Godnovom in mag. Tomažem Peršetom), prof. dr. Cene Bavec, Marko Nemec Pečjak, mag. Stanislav Berce ter doc. dr. Klemen Širok (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Borutom Likarjem). Spregovorili so izzivih v praksi in rešitvah, ki jih uporabljajo za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, predstavljene so bile izkušnje na področju odprtega inoviranja, vključevanja kupcev, dobaviteljev in drugi raziskovalnih institucij v inovacijski proces. Nadalje so bili predstavljeni rezultati primerjalne analize na področju inovativnosti javnega in zasebnega sektorja, prednosti zagonskih podjetij pri hitrem odzivanju na spremembe na trgu, predstavljena je bila nova celovita metoda projektiranja za boljše obvladovanje projektov, zlasti v gradbeništvu in energetiki, in z e-učenjem podprta metoda za spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih pri reševanju konkretnih problemov v podjetjih. Nato je sledilo kosilo v prostorih restavracije, kjer se je diskusija nadaljevala v prijetnem vzdušju in ob dobri hrani.

Po kosilu se je posvetovanje nadaljevalo s tretjo skupino, ki jo je povezoval prof. dr. Jure Kovač, prispevke pa so predstavili dr. Daša Farčnik (prispevka pripravljena v soavtorstvu s prof. dr. Tjašo Redek in prof. dr. Nado Zupan), dr. Simona Šarotar Žižek (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Živo Veingerl Čič), Jovanovska Katerina, mag. posl. ved (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim), doc. dr. Melita Balas Rant, Lidija Goljat Prelogar in dr. Aleša Saša Sitar (prispevek pripravljen v soavtorstvu z  doc. dr. Matejem Černetom, Darijo Aleksič, mag. posl. ved in doc. dr. Katarino Katjo Mihelič). Predstavljeni so bili rezultati primerjalne analize med slovenskimi podjetji glede vpeljevanja praks odprtega in klasičnega inoviranja, rezultati primerjalne analize vpliva pristopov ravnanja z zmožnostmi zaposlenih na spodbujanje inovativnosti v Sloveniji, Republiki srbski in Albaniji. Sledila je primerjava klasičnih in sodobnih pristopov ravnanja z zmožnostmi zaposlenih, izpostavljeni so bili izzivi na področju ravnanja s starejšimi zaposlenimi in njihovega usposabljanja za vključevanje v inovacijski proces v podjetjih, predstavljeni so bili napotki, kako lahko zasnujemo managersko izobraževanje, da naslovim potrebe podjetja, tudi glede povečevanja ustvarjalnosti, inovativne oblike sodelovanja z okoljem v vzgoji in izobraževanju ter vpliv različnih stilov učenja študentov in položaja posameznika v omrežju prenosa znanja na ustvarjalnost.

Posvetovanje sta s sklepnim govorom sklenila prof. dr. Rudi Rozman in dr. Aleša Saša Sitar. Prof. dr. Rudi Rozman je strnil nekatere ključne misli in vsebinske ugotovitve posvetovanja, dr. Aleša Saša Sitar pa se je udeležencem prisrčno zahvalila za sodelovanje ter jih povabila k udeležbi na 4. mednarodni konferenci društva SAM, ki bo potekala junija 2016.

Povzetki predstavljenih prispevkov so dostopni na povezavi Zbornik SAM 2015 povzetki, v celoti pa so objavljeni v zborniku posvetovanja. Nekateri izbrani prispevki bodo objavljeni v revijah Društva slovenska akademija za management Izzivi managementu ter Dynamic Relationship Management Journal.

Zbornik SAM 2015 povzetki

Utrinke s posvetovanja pa si lahko pogledate v galeriji.

Galerija SAM 2015